Netra

Netra İlaç | Kimya | Kozmetik | Medikal

Androjenik Alopesi (Kellik) Nedir?

Alopesilerin en sık görülen tipi olan androgenetik alopesi (AGA), hem erkek hem de kadınları etkiler. Genetik yatkınlığı bulunan kadın ve erkeklerde saç kaybına yol açan androjen bağımlı ilerleyici bir hastalıktır. Androgenetik tip alopesi gelişiminden androjen hormonlar sorumludur. Güçlü androjenler arasında yer alan testosteron, saç foliküllerinde 5-α redüktaz enzimi ile biyolojik aktif metaboliti olan dihidrotestosterona (DHT) dönüşür. DHT anajen fazda kısalma, telojen fazda uzama ve kıl foliküllerinde minyatürizasyon yapar. Minyatürizasyon foliküllerin kısa, ince ve daha az pigmentli olan kıl foliküllerine dönüşmesi olarak tanımlanır. AGA tanılı hastalarda yapılan araştırmalarda frontal bölge veya kellik gelişen diğer bölgelerdeki 5-α redüktaz ve androjen reseptör seviyelerinin ense bölge veya etkilenmemiş alanlara göre daha yüksek olduğu kanıtlanmıştır.

Saç folikülü hücreleri yaşlılığa bağlı olarak androjenik hormonlara daha hassas hale gelir. Bu nedenle gençlikte sadece (ya da çoğunlukla) DHT hücrelere etki edebilirken, yaş ile birlikte diğer androjen hormonlar da etkilerini hücrede göstermeye başlayabilirler ve böylece alopesi hızlanır.

Netra İlaç | Kimya | Kozmetik | Medikal