Netra

Netra İlaç | Kimya | Kozmetik | Medikal

Yeni Bilimsel Araştırmalarda D vitamini Eksikliği ile COVID-19 Ölümleri Arasındaki İlişkinin Kuvvetli Olduğuna Dikkat Çekiliyor.

Yayın Tarihi: 01.05.2020

D Vitamini Eksikliği ile COVID-19 Ölümleri Arasındaki İlişki

Endonezyalı araştırmacılar tarafından yapılan ve geçtiğimiz nisan ayında yayınlanmış olan bir çalışmada;* laboratuvarda SARS-CoV-2 enfeksiyonu doğrulanmış olan 780 kişinin, tıbbi kayıtları üzerinden yaş, cinsiyet, eşlik eden hastalık, D vitamini düzeyi ve hastalık sonucu (ölüm) verileri değerlendirildi.

COVID-19 ölümleri ile D vitamini eksikliği arasındaki olası ilişkiyi ortaya koymayı amaçlayan çalışmada alınan sonuçlara göre; eşlik eden hastalığı olan ve D vitamini seviyeleri normal sayılan değerlerin altında olan yaşlı ve erkek vakaların ölüm olasılıklarının arttığı ortaya çıkmıştır.

“Yaş, cinsiyet ve komorbidite (temel hastalığa ek olarak aynı zamanda başka hastalığın görülmesi durumu) kontrol edildiğinde; D vitamini seviyeleri ile COVID-19’un sorumlu olduğu ölümler arasında güçlü bir bağıntı olduğu gösterilmiştir.”

Bu sonuçları destekleyici nitelikte olan ve yakın zamanda yayınlanan diğer bir makale de Filipinler’de yayınlanmıştır. ** Dr. Alipio ve arkadaşları tarafından yapılan bildiriye göre; vücuttaki D vitamini seviyesindeki artışın klinik sonuçları iyileştirebileceği veya ciddi-kritik sonuçları azaltabileceği, vücuttaki D vitamini seviyesindeki azalmanın ise klinik sonuçları kötüleştirebileceği belirtilmiştir. D vitamini seviyesi normal olan enfekte kişilerde hafif klinik durum olasılığının 19.6 kat arttığına dikkat çekilmiştir.

Kaynaklar:
* Raharusun, Prabowo and Priambada, Sadiah and Budiarti, Cahni and Agung, Erdie and Budi, Cipta, Patterns of COVID-19 Mortality and Vitamin D: An Indonesian Study (April 26, 2020). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3585561 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3585561
** Alipio, Mark, Vitamin D Supplementation Could Possibly Improve Clinical Outcomes of Patients Infected with Coronavirus-2019 (COVID-19) (April 9, 2020). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3571484 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3571484

Netra İlaç | Kimya | Kozmetik | Medikal