Netra

Netra İlaç | Kimya | Kozmetik | Medikal

29 Ağustos 2020 tarihinde yayımlanan yeni bir araştırma; D vitamini ve Covid-19 ilişkisine dair ilk randomize kontrollü çalışma olma özelliği taşıyor.*

Yayın Tarihi: 10.09.2020

Covid-19 Pandemisi Milyonlarca İnsanı Etkilerken Virüse Karşı Yapılan Klinik Çalışmalar Hız Kazandı

29 Ağustos 2020 tarihinde yayımlanan yeni bir araştırma; D vitamini ve Covid-19 ilişkisine dair ilk randomize kontrollü çalışma olma özelliği taşıyor.*

Dünyada yaklaşık 900 bin kişinin ölümüne yol açan koronavirüs, yüzbinlerce kişinin de yoğun bakımda tedavi görmesine neden oldu. 

İspanya’da yapılan çalışmada, 76 hasta tesadüfi olarak iki gruba ayrıldı ve bir gruba D vitamini tedavisi uygulanırken (50 hasta), diğer kontrol grubuna D vitamini (26 hasta) uygulanmadı. D vitamini tedavisi alan gruba hastaneye yatışın ilk günü 532 mcg , 3. ve 7. gün 266 mcg, sonrasında haftada bir kez 266 mcg D vitamini desteği uygulandı. Hastaların tedavisi; hastaneden ayrılma, yoğun bakıma kabul edilme ya da ölüme kadar sürdürüldü.

ÇARPICI SONUÇLAR

D vitamini verilmeyen grupta bulunan kişilerin % 50’si yoğun bakıma alınırken, D vitamini alan grupta ise sadece 2 kişi yoğun bakım ünitesine gönderildi.

”Sonuç olarak D vitamininin; yoğun bakım riskini 25 kata yakın azalttığı gösterildi.“ Kontrol grupta bulunan 2 kişinin hayatını kaybettiği bu çalışmada D vitamini alan grupta hiç ölen olmadı.”

Araştırmacılar; D vitamininin yoğun bakım ünitesine yatma riskini %98 oranında azalttığından dolayı hastaların ölüm riskinin de azaldığı şeklinde yorumladılar. Ancak; diğer yandan kesin kanı için henüz erken olduğu ve daha büyük çaplı araştırmaların yapılması gerektiğinin altı çizildi.

*Kaynak: Marta Entrenas Castillo, Luis Manuel Entrenas Costa, José Manuel Vaquero Barrios, Juan Francisco Alcalá Díaz, José López Miranda, Roger Bouillon, José Manuel Quesada Gomez, "Effect of Calcifediol Treatment and best Available Therapy versus best Available Therapy on Intensive Care Unit Admission and Mortality Among Patients Hospitalized for COVID-19: A Pilot Randomized Clinical study",
The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology, 2020, 105751, ISSN 0960-0760, https://doi.org/10.1016/j.jsbmb.2020.105751.

Netra İlaç | Kimya | Kozmetik | Medikal